El PVC, MATERIAL AMB GARANTIES


El PVC és un material innocu fabricat amb elements tan comuns com la sal. És especialment utilitzat en usos sanitaris i alimentaris, i això en gran part és degut a la seva estabilitat i resistència. 

 

El PVC ofereix l'enorme avantatge de no necessitar cap tipus de manteniment, al contrari que la fusta, el metall o les barreres vegetals. El rentat és molt senzill, mitjançant aigua, i el material es manté net i inalterable amb els anys.

 

El període de vida útil és de 50 anys de promig, i això fa que el PVC sigui classificat entre els materials de construcció amb un "període de vida llarg", seguint la norma ISO 14000.

Pel que fa a les emissions de CO2, en un estudi realitzat per la Universidat Politècnica de Catalunya (UPC), els perfils de PVC redueixen les emissions de CO2 a l'atmósfera en un 161% respecte a altres materials.


Respectuós amb el medi ambient:

S'ha dit de forma injusta que és incompatible amb l'ecologia i el desenvolupament sostenible, però el PVC és totalment respectuós amb el medi ambient. A més a més, la fabricació del PVC ha estat objecte de diferents ajustaments i directives europees per millorar el seu reciclatge i limitar l'impacte al medi ambient. El que converteix el PVC, segons els experts, en un material clau per complir amb el protocol de Kyoto.

Descarga
Respuestas al PVC - 1.pdf
Documento Adobe Acrobat 152.2 KB
Descarga
Ventajas del PVC - 0.pdf
Documento Adobe Acrobat 230.2 KB
Descarga
Respuestas al PVC - 2.pdf
Documento Adobe Acrobat 59.0 KB